2007. július 9., hétfő

Trianon titkai

...Versailles és Trianon kőhajításra van egymástól, összetartozik.
...Verasilles a francia glóriát hirdető arrogáns, ragyogó királyi kastély.
...Trianon a királyné tehénistálója volt. Ide járt a királyné udvarhölgyeivel, szórakozásból tehenet fejni(és ricsajt játszani). Ez a kapcsolat nemcsak földrajzilag jelképez. Politikailag is.
Versailles-ban Németországot szégyenítették meg.
Trianonban, a tehénistáló melletti, földszintes hodályszerű lakban, Németország szövetségesét, Magyarországot... békediktátumában darabolta fel a tigris, Franciaország miniszterelnöke, az öreg Clemenceau.
Franciaország, németgyülöletétől elvakulva, országunk csonkjaival próbált németellenes szövetségeseket szerezni, az általa létrehozott cseh, román, és a szerb álamokban. Meg lehet itt még azt is jegyezni, hogy a miniszterelnök fia, a papa ellenkezése dacára-egy magyar nőt vett feleségül, majd az öreg erőszakoskodása miatt-feleségestől öngyilkos lett...
Értehető, hogy ilyen okok létezése elvonta a figyelmet a békediktátum kérdésében az államtitkárok és a tábornokok korrupt magatartásáról. Ezért tömhette meg a békeszerződés a román internáló táborok, börtönök, és a Dunacsatorna hullagödreit magyar, német és zsidó százezrek hulláival.
Az is hozzájárult balsorsunkhoz, hogy Magyarország akkor volt a Szovjetunió barátja, amikor mindenki ellensége volt annak.
Rosszul politizáló, becsületes balek nép vagyunk.
De a Szovjetunió kellően meghálálta, a magyar hadifoglyoktól ás a Tanácsköztársaságtól kapott segítséget.
Versailles miatt halt meg több mint harmincmillió ember a második világháborúban.
Ez a szellem termelte ki a holocaustot.
Trianon miatt lettünk ismét német szövetségesek és halt meg egymillió testvérünk. Miatta tapossák román buldózerek sárba falvainkat és jövőnket.(ha tűrjük)
A Trianont szentesítő "Párizsi Békeszerződés"-ek agymosó intézkedései következtében alacsonyodott, gerinctelenedett vezető értelmiségünk egy része oda, hogy a hivatalosság nevében, a tudományos komolyságra hivatkozva, hamisított népszámlálási adatokat hitelesít magyar részről-a világ politikusai és a közvélemény előtt-, hogy az erdélyből kiűzött magyar menekülteket románokként tünteti fel a Magyar Vöröskereszt, és a Magyar Sajtó, hogy a Magyarországot vezető régi kommunisták egy része a Nemzetek Egyenlőségét állító kommunista eszmék ellenére, a proletár testvériség címén segédkezvén a románoknak a magyargyilkolásban, hogy a Magyrországi Kommunista Ellenzék az Erdélyi és a Csángó Magyarság nemzeti önrendelkezési jogait árulja Budapesten, a magyarfaló román kommunista ellenzéknek.
Trianon és következményei a népek elleni szennyes árulást és igazságtalanságot jelképezik:-a rosszat.
Zolcsák István
Erdélyi Világszövetség Társelnöke
Sao Paulo 1989 november 17

Nincsenek megjegyzések: